Stage against alienation

Czech Youth Association z.s. se zapojila do projektu Stage against alienation který je výsledkem strategického partnerství programu Erasmus+ mezi pěti organizacemi z Evropy a Asie s rozličnými zkušenostmi v oblasti práce s dětmi a mládeží v kultuře a umění. V rámci tohoto projektu naše organizace spolupracuje s Bulharským divadlem, Varnou, Azim Travel Service LLC z Uzbekistánu, Janinou Stopperka Zang z Nizozemska a Caterinox Endustriyel Mutfak Ekipmanlari Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti z Turecka.

Cílem projektu je vytvořit inovativní pedagogickou strategii, která využívá divadelního umění k rozvoji osobnosti dětí a prevenci odcizení ve společnosti. Součástí projektu je také vytvoření vzdělávacího představení pro děti, které bude obsahovat divadelní prvky a živou hudbu, přičemž samotné představení budou provádět děti, které se zapojily do vytvořené metody. Více o cílech projektu se dozvíte na: https://against-alienation.eu/

Tento projekt má pozitivní dopad na širokou škálu cílových skupin, včetně dětí a mládeže ve věku 3-15 let, jejich rodin a rodičů, mladých pedagogů, vzdělavatelů a odborníků působících v oblasti vzdělávání dětí, stejně jako na mladé hudebníky a umělce z partnerských organizací a týmy těchto organizací.

Projektový plán zahrnuje následující aktivity: vytvoření inovativní pedagogické strategie, diskuzi mezi partnery, tvorbu scénáře pro vzdělávací představení, výběr a adaptaci hudebních děl pro děti, přípravu prostředí na jevišti a prezentaci vzdělávacího divadelního představení v Bulharsku. Výsledky projektu, včetně vzdělávacího představení a pedagogické strategie, budou dostupné ve třech jazycích – bulharštině, angličtině a turečtině. Všechny organizace, které mají zájem o využití klasické hudby a divadla ve vzdělávacím procesu dětí, budou moci zdarma využívat vyvinutou pedagogickou strategii a inovativní vzdělávací produkt.

Tento Erasmus+ projekt má dlouhodobý plán udržitelnosti, který zahrnuje možnost, jak partnerským organizacím a pedagogickým specialistům využívat vytvořený inovativní vzdělávací produkt v jejich práci s dětmi a mládeží. Organizace budou aktivně šířit výhody projektu prostřednictvím svých sítí a partnerství s institucemi na lokální, regionální a národní úrovni. Tímto způsobem projekt přesáhne svou původní fázi a bude pokračovat ve svém pozitivním vlivu na vzdělávání dětí a mládeže.