Mládež proti Antisemitismu KA2

Naším prvním dlouhodobým projektem, který vedeme z pozice leadera je Small scale projekt zaměřený na téma antisemitismu. Během projektu se seznámí pracovníci s mládeží z Česka, Bulharska, Makedonie a Slovenska se situaci týkající se židovské komunity v jednotlivých zemích, vymění si své zkušenosti a navrhnou společné postupy, jak bojovat proti této formě diskriminace na nadnárodní úrovni. První, ze čtyř setkání, se odehrálo v Přerově ve dnech 18-21.3.2022. V rámci prvního meetingu jsme se společně shodli na organizačních záležitostech, sdíleli si své zkušenosti z jednotlivých zemí, proběhla přednáška o situaci v ČR a poté už následovala procházka po židovských památkách v Přerově. Vrcholem celého programu pro nás byla návštěva židovského hřbitova, kterým nás provedl jeho správce a to včetně výkladu o historii antisemitismu od poválečných let až dodnes. Další setkání pak proběhnout na začátku června v Žilině, na konci června v Sofii a závěrečný meeting nás zavede v srpnu do Skopje.