Lifeboat KA2

Za pětiletou historii naší organizace jsme před sebou ještě neměli takovou výzvu, jakou je vést projekt v rámci programu Cooperation partnership. Pro ilustraci naše Lifeboat popluje 22 měsíců, v průběhu kterých se setkáme ve všech partnerských zemích, kterými jsou Česko, Turecko, Polsko, Švédsko, Litva a Itálie. Stěžejní částí projektu nejsou v tomto případě jednotlivé meetingy, ale hmatatelné výstupy, které pracovníci s mládeží z jednotlivých zemí vytvoří. Tyto materiály, které představíme veřejnosti v příštích měsících, jsou zaměřené na začleňování mladých lidé z nově příchozích rodin (uprchlíci/migranti) do kolektivu a to co nejefektivněji. K efektivnímu začleňování je nutné mít vhodně vzdělané pracovníky s mládeží, trenéry popřípadě učitele a právě ti jsou naší cílovou skupinou.

První kick-off meeting proběhl v Přerově v květnu 2022 a nesl se v duchu ujasňování si rolí, zopakování úkolů, které jednotlivé organizace mají, ale i adaptace na časový harmonogram, který musel být posunut. Následující meeting nás čeká na konci tohoto léta ve švédském Stockholmu, kde budou představeny první dílčí výsledky naší práce.