Finish your plate!

Téma plýtvání potravinami se stalo pro naši organizaci klíčovým po projektu v Turecku, který se odehrál v roce 2019. Díky zde získaným informacím jsme si začali uvědomovat, že tato problematika se týká nás všech a není přeci trvale udržitelné, aby se 30% všech vyprodukovaných potravin bez využití vyhodilo. Proto jsme se rozhodli napsat projekt, který jsme přihlásili do deadlinu Evropského sboru solidarity. Vzhledem k tomu, že to byl náš teprve druhý projekt, jsme byli nadšeni, že byl přijat a my mohli začít s aktivní přípravou.

Hlavní aktivitou přípravné fáze byl sběr dat. Každý, kdo někdy psal akademickou práci, sbíral data pro projekt nebo výzkum ví, že přestože se tento úkol může zdát zprvu jednoduchý, zabere hodiny a hodiny práce. Vzhledem k povaze našeho projektu jsme tedy sesbíraly, utřídili a následně vybrali relevantní data o plýtvání jídlem na světě, v EU a v ČR. Tyto data byly následně zakomponovány do prezentace a Kahoot kvízu a to s ohledem na to, že naši cílovou skupinou byli mladí lidé od posledních ročníků základní školy po vysokoškoláky.

Jakmile jsme měli vše připraveno, nastal čas konfrontovat náš program s mladými lidmi. To se nám podařilo šestkrát ve vybraných městech Olomouckého kraje, naneštěstí však poslední dvě plánované aktivity nemohly proběhnout, kvůli pandemii COVID-19 a před námi stál úkol změnit fungující model přednášek s následnou diskuzí, tak aby byl atraktivní i online. Dle hodnocení účastníků se nám to, přes drobné technické problémy podařilo a účast na online setkáních byla dokonce ještě vyšší, než při fyzických setkáních. Během našich meetingů se mladí lidé dozvěděli zajímavá data o problematice Food waste a především pak řadu tipů, jak my všichni můžeme změnit své každodenní chování tak, abychom omezili zbytečné vyhazovaní potravin.

Přes výše zmíněné nepříznivé podmínky pro konání dvou posledních přednášek se nám dostalo pozitivních ohlasů a my jsme velice rádi, že mládež v našem kraji má zájem o takovéto mimoškolní aktivity, z kterých si odnesou užitečné informace. Náš tým si projekt velmi užil a doufáme, že brzy budeme pro mládež v našem kraji uspořádat další akce.

Leave a Reply

Your email address will not be published.