Antisemitism? Stop it!

První projekt v rámci Evropského sboru solidarity, který jsme v Olomouckém kraji realizovali, se věnoval antisemitismu. Cílem šesti setkání se studenty základních a středních škol bylo vysvětlení této problematiky, její historie a přítomnost. Během každé prezentace se studenti aktivně zapojovali do diskuze a měli šanci se zeptat našich řečníků na otázky týkající se tématu. Součástí interaktivní přednášky byl pokaždé kvíz v aplikaci Kahoot!, kdy měli všichni účastníci možnost ověřit si své nově nabyté znalosti v týmové práci a získat malou odměnu.

Na celém projektu od přípravy po závěrečnou zprávu se podílelo pět mladých lidí z Olomouckého kraje, kteří patří ke spolupracovníkům naší organizace. V přípravné fázi byla vytvořena prezentace na toto téma, která byla uzpůsobena věku naší cílové skupiny. Při první zkoušce programu, jsme se po krátké diskuzi rozhodli i pro vytvoření Kahoot kvízu, který se ukázal, jako velice vítaným prvkem při všech setkání se studenty. Právě výsledky kvízu a následný feedback od samotných studentů nám potvrdil, že téma Antisemitismu je v této cílové skupině výhradně spojeno s pojmem Holocaust, ale zde v drtivé většině případů znalost končí.

Díky naší prezentaci získali studenti možnost se s tématem seznámit a pochopit ho v širších souvislostech, kdy jejich nynější znalost je nesrovnatelně vyšší než před naším projektem. Tento závěr potvrdili jak studenti sami při závěrečném hodnocení, tak jednotliví učitelé, kteří byli na přednáškách přítomni. Celkový průběh projektu, nejen zvýšil znalosti studentů, ale pozitivně ovlivnil i jednotlivé členy našeho týmu, kteří se aktivně zapojovali do předem určených úkolu. Proto jsme se rozhodli podat přihlášku projektu Antisemitism? Stop it! v rámci projektu Erasmus+ KA1 YE. Tento projektový záměr byl schválen a v tuto chvíli probíhají přípravy na jeho realizaci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.